Ομοιοπαθητική

Ορισμός

Η ομοιοπαθητική είναι η θεραπευτική μέθοδος η οποία θεραπεύει με βάση την Ιπποκρατική ρήση «τα όμοια θεραπεύονται με τα όμοια», σύμφωνα με την οποία η θεραπεία μιας ασθένειας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών οι οποίες είναι ικανές να προκαλέσουν τα συμπτώματα της ασθένειας αυτής όταν χορηγηθούν σε υγιή οργανισμό – όμοιον πάθος.

Δηλητηρίαση

Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν μια ουσία δίνεται σε έναν υγιή οργανισμό σε ικανές δόσεις προκαλεί στον οργανισμό αυτό συμπτώματα δηλητηρίασης - η ποσότητα η οποία είναι απαραίτητη για την έναρξη συμπτωμάτων μετά την λήψη της ουσίας είναι διαφορετική για την κάθε μία, πχ για το αρσενικό μπορεί να είναι πολύ λίγη ενώ για το χλωριούχο νάτριο αρκετά μεγαλύτερη.

Αν λοιπόν ένας οργανισμός έχει συμπτώματα από την ασθένεια του, τα οποία όμως είναι όμοια με τα συμπτώματα τα οποία προκαλούνται σε έναν υγιή οργανισμό όταν αυτός δηλητηριαστεί από μια συγκεκριμένη ουσία, αν η ουσία αυτή δοθεί στον ασθενή αυτόν οργανισμό σαν ομοιοπαθητικό φάρμακο (αφού δηλαδή έχει υποβληθεί σε μια φυσική διαδικασία διαδοχικών αραιώσεων και κρούσεων, η οποία λέγεται δυναμοποίηση), σε αυτή τη μορφή έχει την δυνατότητα να θεραπεύσει τα συμπτώματα του ασθενούς οργανισμού.

Νόμος Ομοίων

Έχουμε ένα λοιμώδες νόσημα της παιδικής ηλικίας, την οστρακιά, το οποίο έχει την εξής κλινική εικόνα: έναρξη με απότομο υψηλό πυρετό, ελαφρά ρίγη, έντονο πονοκέφαλο, ναυτία, έμετο, ταχυσφυγμία, ο φάρυγγας κατακόκκινος και εξοιδημένος, η γλώσσα μετά την 4η μέρα κατακόκκινη με διογκωμένες θηλές που της δίνουν τη μορφή μούρου (μοροειδής γλώσσα), πρόσωπο κατακόκκινο, βλέμμα είναι λαμπερό (λάμπον όμμα), ανήσυχο ή τρομαγμένο και συχνά μπορεί να υπάρχει και παραλήρημα.

Έχουμε επίσης την εικόνα δηλητηρίασης του φυτού Μπελλαντόνα η οποία παρουσιάζει την εξής κλινική εικόνα: έναρξη με απότομο υψηλό πυρετό, ελαφρά ρίγη, έντονο πονοκέφαλο, ναυτία, έμετο, ταχυσφυγμία, ο φάρυγγας κατακόκκινος και εξοιδημένος, η γλώσσα μετά την 4η μέρα κατακόκκινη με διογκωμένες θηλές που της δίνουν τη μορφή μούρου (μοροειδής γλώσσα), πρόσωπο κατακόκκινο, βλέμμα είναι λαμπερό (λάμπον όμμα), ανήσυχο ή τρομαγμένο και συχνά μπορεί να υπάρχει και παραλήρημα.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι δύο εικόνες είναι όμοιες. Άρα, σύμφωνα με τον νόμο των ομοίων, αν στον ασθενή αυτόν ο οποίος πάσχει από οστρακιά, δοθεί μπελλαντόνα σαν ομοιοπαθητικό φάρμακο, το φάρμακο αυτό έχει την δυνατότητα να τον θεραπεύσει.

Δυναμοποίηση

Η φυσική διαδικασία στην οποία υποβάλλεται η μπελλαντόνα για να γίνει ομοιοπαθητικό φάρμακο ονομάζεται δυναμοποίηση και αποτελείται από λίγες έως πολλές διαδοχικές αραιώσεις και κρούσεις (από 6 ή 12 ή 30, έως και πολλές χιλιάδες ή και εκατομμύρια).

Το παράδοξο είναι ότι με τις διαδοχικές αραιώσεις που γίνονται (και οι οποίες συνήθως είναι αραιώσεις 1 προς 100), εφόσον αυτές είναι περισσότερες τις 23 (αριθμός avogadro), αυτό που τελικά συμβαίνει είναι ότι στο τελικό ομοιοπαθητικό φάρμακο δεν υπάρχει ούτε ένα μόριο της αρχικής ουσίας.

Ποιός λοιπόν είναι ο τρόπος δράσης του ομοιοπαθητικού φαρμάκου αν από την στιγμή που σ’ αυτό δεν υπάρχει ούτε ένα μόριο της αρχικής ουσίας και η δράση του είναι σίγουρα όχι χημική;

Ενεργό Εκμαγείο

Πολλοί επιστήμονες έχουν βρει ενδείξεις ότι κάτω από ειδικές συνθήκες ένας μεγάλος αριθμός μορίων νερού μπορεί να ενωθεί και να σχηματίσει μακριές μοριακές αλυσίδες (κατάσταση πολυμερισμού) με συγκεκριμένη διάταξη στον χώρο. Σύμφωνα με την επιστημονική εργασία του Boiron η οποία ανακοινώθηκε το 1976 στο 31ο Διεθνές Συνέδριο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής το οποίο έγινε στην Αθήνα, φαίνεται ότι μπορεί να μην υπάρχει ούτε ένα μόριο της αρχικής δραστικής ουσίας στο τελικό ομοιοπαθητικό φάρμακο, υπάρχουν όμως μοριακές αλυσίδες μορίων νερού (νερό είναι ο διαλύτης στον οποίο διαλύεται η αρχική δραστική ουσία) οι οποίες έχουν πάρει το σχήμα του μορίου της αρχικής δραστικής ουσίας. Υπάρχει δηλαδή ένα ενεργό εκμαγείο του μορίου της αρχικής δραστικής ουσίας, αποτελούμενο από μόρια νερού.

Δεν υπάρχει μεν ούτε ένα μόριο της δραστικής ουσίας, όμως υπάρχει η ανάμνηση του μορίου της αρχικής δραστικής ουσίας με τη μορφή μοριακών αλυσίδων νερού.

Κρούση

Πώς σχηματίστηκε το ενεργό αυτό εκμαγείο του μορίου της αρχικής δραστικής ουσίας με μόρια νερού;

Με την κρούση!

Όπως είπαμε, η διαδικασία παρασκευής του ομοιοπαθητικού φαρμάκου αποτελείται από διαδοχικές αραιώσεις και κρούσεις – μετά δηλαδή από κάθε αραίωση το διάλυμα υποβάλλεται και σε κρούση. Φαίνεται λοιπόν ότι η κινητική αυτή ενέργεια της κρούσης είναι αυτή ακριβώς η οποία κτίζει το ενεργό αυτό εκμαγείο - και το οποίο τελικά περικλείει μέσα του την ενέργεια αυτή. Έτσι το τελικό ομοιοπαθητικό φάρμακο θα μπορούσε να παρομοιαστεί με μια μπαταρία ενέργειας η οποία ανάλογα με το σχήμα που διαθέτει (το οποίο βέβαια εξαρτάται από το σχήμα του μορίου της αρχικής ουσίας), διαθέτει και διαφορετικές θεραπευτικές ιδιότητες.

Η δράση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου είναι ενεργειακή!

Πλήρες

Η ομοιοπαθητική ιατρική είναι ένα πλήρες θεραπευτικό σύστημα, το οποίο αποτελείται και από διαγνωστικό μέρος και από θεραπευτικό μέρος.

Η διάγνωση γίνεται με την ομοιοπαθητική εξέταση. Η ομοιοπαθητική εξέταση περιλαμβάνει ιατρικό ιστορικό, κλινική εξέταση, αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων (δηλαδή πλήρη ιατρική εξέταση), και επιπλέον το ομοιοπαθητικό ιστορικό, το οποίο αποτελείται από εξειδικευμένες ερωτήσεις σχετικές με τα συμπτώματα ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισμού. Ο στόχος της ομοιοπαθητικής εξέτασης είναι πέρα από την κλασσική ιατρική διάγνωση, να βρεθεί η ομοιοπαθητική ιδιοσυγκρασία του ασθενούς.

Η θεραπεία γίνεται με φάρμακα. Χορηγούνται τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, τα οποία αντιστοιχούν όχι στην πάθηση του ασθενούς αλλά στην ιδιοσυγκρασία του. Έτσι αν πέντε ασθενείς έχουν την ίδια πάθηση αλλά διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες θα λάβουν 5 διαφορετικές θεραπείες – ο καθένας θα λάβει διαφορετική θεραπεία, την θεραπεία που αντιστοιχεί στην ιδιοσυγκρασία του. Ο τρόπος παρασκευής των ομοιοπαθητικών φαρμάκων είναι φυσικός και έχει τις ρίζες του στον τρόπο με τον οποίο ο Ιπποκράτης έφτιαχνε τα ιαματικά του λουτρά στην Κω. Ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε τους νόμους και την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής και ο Χάννεμαν, Γερμανός ιατρός του 18ου αιώνα, που μετέφραζε τον Ιπποκράτη από τα αρχαία ελληνικά στα γερμανικά, κατανόησε τον νόμο των ομοίων και αναβίωσε την ομοιοπαθητική.

Δράση

Η δράση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων μοιάζει περίπου με αυτή των εμβολίων. Όπως τα εμβόλια με υπεραραιωμένες δόσεις διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα ενός οργανισμού, έτσι και τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που επίσης είναι υπεραραιωμένα, διεγείρουν όχι μόνο το ανοσοποιητικό σύστημα ενός οργανισμού αλλά ολόκληρη την ικανότητα του να θεραπεύεται από μόνος του.
Εξαιτίας της υψηλής τους αραίωσης, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν έχουν παρενέργειες και μπορούν να δοθούν σε όλες τις ηλικίες (ακόμα και σε βρέφη και νεογνά), καθώς επίσης και σε ζώα και φυτά, είτε σε χρόνιες παθήσεις, είτε σε οξείες.
Η ομοιοπαθητική έχει παρόμοια ενεργειακό τρόπο δράσης με τον βιοσυντονισμό, όμως επειδή τα ομοιοπαθητικά φάρμακα τα ενσωματώνουμε και τα αφομοιώνουμε σωματικά, έχουν βαθύτερα και μονιμότερα αποτελέσματα.

Ιστορία

Τον 19ο και αρχές του 20ου αιώνα η ομοιοπαθητική ήταν το κυρίαρχο ιατρικό σύστημα σε Ευρώπη και Αμερική. Μετά από την ανακάλυψη της πενικιλλίνης το 1928 και την εξέλιξη της φαρμακευτικής χημείας, κυριάρχησε η χημική ιατρική, ενώ η ομοιοπαθητική παρέμεινε ως συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική.

Μετά όμως από το 1970, πολλοί ασθενείς εξαιτίας θεραπευτικών αδιεξόδων αναζήτησαν εναλλακτικές λύσεις, κι έτσι ένα νέο κύμα ενδιαφέροντος για την ομοιοπαθητική έκανε την εμφάνιση του. Σήμερα η ομοιοπαθητική είναι αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, με ομοιοπαθητικές κλινικές και νοσοκομεία σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου.

Καθιέρωση

Όμως παρά το πολύ ισχυρό θεραπευτικό της αποτέλεσμα η ομοιοπαθητική δεν έχει καθιερωθεί στον βαθμό που της αξίζει. Στην πράξη, οι απογοητευμένοι από την ομοιοπαθητική μπορεί να είναι περισσότεροι από τους ευχαριστημένους. Οι λόγοι είναι οι εξής δύο:

  1. Επειδή τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν έχουν παρενέργειες, πολλοί συνταγογραφούν ομοιοπαθητικά φάρμακα (πολύ συχνά χωρίς να είναι καν γιατροί), ακόμα κι αν δεν γνωρίζουν ομοιοπαθητική. Πολλοί ενδιαφέρονται να σπουδάσουν ομοιοπαθητική αλλά σύντομα διαπιστώνουν ότι η σπουδή της ομοιοπαθητικής είναι πολύχρονη και εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, γι’ αυτό συχνά αποφασίζουν να χορηγούν ομοιοπαθητικά φάρμακα μόνο με τις λίγες γνώσεις που κατάφεραν να αποκτήσουν. Και επειδή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να πιστοποιηθούν αντικειμενικά οι ομοιοπαθητικές γνώσεις κάποιου, οι πραγματικοί γνώστες της ομοιοπαθητικής οι οποίοι πετυχαίνουν το πραγματικά ισχυρό θεραπευτικό αποτέλεσμα που η ομοιοπαθητική μπορεί να πετύχει είναι ελάχιστοι.
  2. Επειδή τα ομοιοπαθητικά φάρμακα περιέχουν απειροελάχιστες δόσεις δραστικών ουσιών και επειδή δεν υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν αν όντως περιέχουν δραστικές ουσίες, ο οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει «κατασκευαστής» ομοιοπαθητικών φαρμάκων και να πουλάει κάτι το οποίο στην καλύτερη περίπτωση δεν έχει το θεραπευτικό αποτέλεσμα που ένα αυθεντικό ομοιοπαθητικό φάρμακο μπορεί να πετύχει.

Οι δύο αυτοί λόγοι είναι τα πραγματικά εμπόδια που μέχρι στιγμής έχουν αποτρέψει τον περισσότερο κόσμο από το να απολαύσει το ισχυρό θεραπευτικό αποτέλεσμα της ομοιοπαθητικής.

Προηγμένη

Η εξέλιξη της ομοιοπαθητικής σήμερα, η προηγμένη ομοιοπαθητική με σκευάσματα συνθέσεων ομοιοπαθητικών φαρμάκων, έχουν εκτοξεύσει τα θεραπευτικά αποτελέσματα της ομοιοπαθητικής ακόμα ψηλότερα. Οι θεραπευτικές αυτές συνθέσεις ομοιοπαθητικών φαρμάκων μπορούν να συνταγογραφηθούν από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ακόμα κι αν δεν γνωρίζουν ομοιοπαθητική.

Ομοιοπαθητικά Σχήματα

Σήμερα η ομοιοπαθητική έχει εξελιχθεί και μια καινούργια προηγμένη εφαρμογή της ομοιοπαθητικής έχει την δυνατότητα να ξεπεράσει και τους δύο ανασταλτικούς παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την καθιέρωση της, με εξαιρετική επιτυχία.

Η καινούργια προηγμένη εφαρμογή της ομοιοπαθητικής είναι τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα. Τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα είναι σκευάσματα τα οποία περιέχουν συνθέσεις πολλών ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Το καθένα όμως από αυτά διατηρεί την ανεξαρτησία του στην δράση. Έτσι ο οργανισμός έχει στην διαθέσιμη ενεργειακή του 24ωρη δεξαμενή μια ποικιλία επιλογών και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε στιγμής διαλέγει ο ίδιος το σωστό. Η επιλογή του ιδιοσυγκρασιακού φαρμάκου γίνεται από τον ίδιο τον οργανισμό, που είναι ο πιο κατάλληλος για να κάνει την σωστή επιλογή.

Μη Συνταγογραφούμενα

Τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα είναι μη συνταγογραφούμενα. Όπως και τα χημικά φάρμακα, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα μπορεί να είναι είτε συνταγογραφούμενα, είτε μη συνταγογραφούμενα.

  1. Τα συνταγογραφούμενα ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι αυτά που χορηγεί ο ομοιοπαθητικός ιατρός με ιατρική συνταγή μετά από την ομοιοπαθητική εξέταση και την τελική διάγνωση, όπως αναφέραμε πιο πάνω.
  2. Τα μη συνταγογραφούμενα ομοιοπαθητικά φάρμακα (OTC) χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή σε άτομα που έχουν ήδη διαγνωσμένα προβλήματα.

Τα μη συνταγογραφούμενα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα μπορούν να τα χορηγήσουν ιατροί όλων των ειδικοτήτων, συμπληρωματικά και παράλληλα με οποιανδήποτε άλλη θεραπεία, είτε φαρμακευτική είτε όχι, χωρίς να υπάρχει καμία πιθανότητα αλληλεπίδρασης αφού τα σχήματα δρουν σε διαφορετικούς υποδοχείς από ότι οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Και βέβαια η παράλληλη αυτή θεραπεία βελτιώνει το συνολικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Για Κάθε Ιατρό

Οι ιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας δεν χρειάζεται να «σπουδάσουν» ομοιοπαθητική για να μπορούν να συστήσουν ομοιοπαθητικά σχήματα. Αρκεί να γνωρίζουν την παθολογία του ασθενούς τους, καθώς και το φάσμα δράσης των ομοιοπαθητικών σχημάτων – κάτι που μπορούν να μάθουν σε δύο ή τρία τρίωρα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται το παλαιό αίτημα πολλών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων να χρησιμοποιούν ομοιοπαθητικά φάρμακα, των οποίων την υψηλή αποτελεσματικότητα αναγνωρίζουν, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να σπουδάσουν ομοιοπαθητική.

Έτσι, οποιανδήποτε άλλη θεραπεία κι αν ακολουθείς, η παράλληλη λήψη και θεραπευτικών σχημάτων, είναι σίγουρο ότι θα αυξήσει το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα της προσπάθειας σου.

Κι αν ο γιατρός σου δεν γνωρίζει για τα ομοιοπαθητικά σχήματα, μπορείς να του προτείνεις, εφόσον ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει το θεραπευτικό του οπλοστάσιο, να τα μάθει.

Τόνωση

GNAPHALLIUM 70 Υπερκόπωση στον άνδρα

PASSIFLORA 69 Υπερκόπωση στην γυναίκα

TONGA 29 Τόνωση

TUSSILAGO 44 Εντατική τόνωση

GERMANIUM 107 Βαριά εξασθένηση, εγχειρήσεις, χρόνια υποτροπιάζοντα νοσήματα

ALSTONIA 86 Φυσιολογικοποίηση μηχανισμών γήρανσης (είναι 30 ετών και δείχνει 80)

EUGENIA 110 Φθορές του χρόνου σε νεότερους κάτω των 55 ετών, αντιγήρανση, πρόληψη

MEZEREUM 112 Φθορές του χρόνου σε γηραιότερους άνω των 55

Αποτοξίνωση

DIOSCOREA 109 Βαθιά αποτοξίνωση (μέχρι και αποτοξίνωση ιδεών) Συχνά χρειάζεται σε δερματικά, μεταβολικά, φλεγμονές

LYCOPODIUM 99 Καλή λειτουργία οργάνων αποτοξίνωσης (νεφρά, συκώτι)

LOLIUM 102 Καλή λειτουργία λεμφικού συστήματος

HYDRASTIS 105 Συνέπειες ξενυχτιού από υπέρ-κατανάλωση αλκοόλ

Ανοσοποιητικό

IPECACUANHA 84 Συχνά κρυολογήματα και τόνωση άμυνας από εξωτερικές επθέσεις

EQUISETUM 96 Νυχτερινή ενούρηση και γενικότερα λοιμώξεις ουροποιητικού (κυστίτιδες, ουρολοιμώξεις)

ALLIUM CEPA 82 Αλλεργικά φαινόμενα μύτης και ανωτέρου αναπνευστικού

ACALYPHA 103 Βαριά εμπύρετα εξαιτίας βακτηρίων

GRAPHITES 108 Δερματικά προβλήματα και προβλήματα βλεννογόνων (χρ. κολπίτιδες, προστατίτιδες, κατακλίσεις)

HURA 71 Βαριά εμπύρετα εξαιτίας ιών

Στρες

ACONITUM 112 Αίσθημα φόβου από γνωστικές απειλές

ANGELICA 88 Χρόνια φάση άγχους

ASARUM 86 Οξεία φάση στρες

BORAX 90 Απέχθεια προς σωματική και πνευματική εργασία

CROTON TIGLIUM 108 Αίσθημα συναισθηματικής πίεση από κρίση ή οτιδήποτε φέρνει σε απόγνωση και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αυτοχειρία

DERRIS PINNATA 101 Πρόθυρα μελαγχολίας και κατάθλιψης

PALLADIUM 88 Ισορροπία συναισθηματικής και διανοητικής έκφρασης (άλλα σκέφτομαι-άλλα νοιώθω-άλλα κάνω)

PARIETARIA 80 Καταστάσεις πανικού συνήθως με υστερικό υπόβαθρο

PLATINA 47 Διανοητική και συναισθηματική ένταση από διάψευση προσδοκιών, προσβολή, ευθιξία, αδικία

PLUMBUM 81 Μετατραυματικό άγχος (είτε σωματικό είτε ψυχοδιανοητικό τραύμα)

PULSATILA 42 Αγωνία πριν από ένα στρεσογόνο συμβάν (εξετάσεις)

STANNUM 70 Έλεγχος ψυχικών μεταπτώσεων (διπολικές διαταραχές, αισιοδοξία-απαισιοδοξία) Συχνά συνδυάζεται καλά με BORAX 90

Ψυχολογία

ALOE 114 Στρες και υπερκινητικότητα και σωματική αλλά και εγκεφαλική (κυρίως σε παιδιά, αλλά και σε ενήλικες)

AVENA 79 Σύνδρομο ελλειματικής προσοχής

BRYONIA 53 Ακατάσχετη πείνα και γνωστική πολυφαγία (αίσθημα βουλιμίας)

HYOSCYAMUS 61 Ψυχιατρική λαιμαργία, ιδιότροπη όρεξη, πολυφαγία, ανορεξία

IGNATIA 106 Ψυχολογικοί παράγοντες στύσης

SPIRANTHES 116 Αντιμετώπιση της επιθυμίας και του μηχανικού καπνίσματος

SPIGELIA 49 Αντιμετώπιση του ψυχολογικού υπόβαθρου της διακεκομμένης ομιλίας

Πεπτικό

ASIMINA TRILOBA 100 Άφθες και γενικότερη καλή υγεία στόματος

COLLINSONIA 111 Δυσκοιλιότητα και καλή λειτουργία εντέρου

HEPAR SULPHUR 113 Καλή λειτουργία πρωκτικού δακτυλίου (αιμορροΐδες, ραγάδες)

OPUNTIA 45 Γαστρίτιδες, τροφική δυσανεξία, ψυχοδιανοητικές δυσανεξίες

Μεταβολισμός

JALAPA 116 Δυσκίνητος μεταβολισμός (κάνει δίαιτα και δεν χάνει με τίποτα)

SABADILLA 60 Καλύτερη απόδοση δίαιτας (ξεκόλλημα μετά από δίαιτα παρά την συνέχεια της οποίας το βάρος έχει κολλήσει)

SELENIUM 108 Επιπτώσεις καθιστικής ζωής (κοιλιά λίπους, μεταβολικό σύνδρομο)

Ορμονικά

ALUMEN 29 Εξάψεις πριν ή κατά την διάρκεια κλιμακτηρίου

DROSERA 109 Προβλήματα περιόδου (δυσμηνόρροια, διαταραχές κύκλου)

FERRUM ACETICUM 117 Ενίσχυση της ανδρικής γονιμότητας

FERRUM IODATUM 88 Καλή σεξουαλική λειτουργία στην γυναίκα

FERRUM MURIATICUM 100 Ενίσχυση γυναικείας γονιμότητας (σε όλη την περιοχή της γυναικείας γεννητικής περιοχής)

MANCINELLA 97 Υποστήριξη του οργανισμού κατά την περίοδο εγκατεστημένης εμμηνόπαυσης

MAGNIFERA 115 Καλή σεξουαλική λειτουργία στον άνδρα άνω των 50 ετών (από οργανική δυσλειτουργία, όχι ψυχολογική)

PODOPHYLLUM 70 Καλή λειτουργία προστάτη

POTHOS 74 Διατήρηση φυσιολογικού μεγέθους προστάτη

Ορθοπεδικά

ARISTOLOCHIA 61 Καλή λειτουργία αρθρώσεων

BARYTA CARBONICA 95 Μυικοί πόνοι πλάτης

CAUSTICUM 109 Μυικά και αρθρικά προβλήματα των άνω άκρων (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα)

ELATERIUM 115 Καταπονήσεις των αρθρώσεων όσων αθλούνται έντονα

FLUORIC ACID 115 Ελαφρά διαστρέμματα και μωλωπισμοί

FRAGARIA 114 Μυικοί πόνοι αυχένα και ώμων

LUPULUS 95 Μυικοί πόνοι μέσης και ισχύων

MACROTINUM 115 Πονεμένοι μυς

MAGNESIA MURIATICA 103 Κουρασμένοι μυς

MELILOTUS 113 Μυική και νευρική αδυναμία (μυασθένεια, σκλήρυνση κατά πλάκας)

MYRICA 114 Βοήθεια πλαδαρών μυών

OLEUM CAJUPUTI 47 Καλή λειτουργία οστών (οστεοπόρωση)

OXALIC ACID 109 Οστεοαρθριτικές καταστάσεις

RUTA 113 Χρόνια αρθριτικά (τα οποία δεν έχουν αυτοάνοση αιτιολογία)

TRIOSTEUM 113 Προβλήματα τενόντων (μηνίσκοι, τενοντίτιδες)

WYETHIA 116 Μυικά προβλήματα όσων εργάζονται εντατικά στο κομπιούτερ και σε εργασίες με καταπονητική στάση σώματος

Δέρμα

ACALYPHA 103 Εξανθήματα νεανικού προσώπου

GRAPHITES 108 Δερματικά προβλήματα και προβλήματα βλεννογόνων (χρ. κολπίτιδες, προστατίτιδες, κατακλίσεις)

HERACLEUM 93 Κάθε είδους νευραλγία, ιδιαίτερα μετά από έρπητα ζωστήρα

HURA 71 Έρπης απλός (χειλέων ή γεννητικών)

PHYSOSTIGMA 104 Κάθε είδους κύστεις και καλή υγεία περιοχής κόκυγα

THUJA 60 Καλοήθεις όγκοι (κονδυλώματα, όζοι, πολύποδες, υπερπλασίες)

Αγγεία

ARALIA 61 Περιφερικά αγγεία

PAEONIA 48 Διευρυσμένες επιφανειακές φλέβες ή αρτηρίδια (χρόνια φάση)

LOLIUM 102 Καλή λειτουργία λεμφικού συστήματος (πρησμένα πόδια, κυτταρίτιδα, έγκυες)

Διάφορα

CATARIA NEPETA 43 Αδύναμη και θολή όραση και οποιαδήποτε προβλήματα από μάτια γενικότερα

HYPERICUM 117 Κεφαλαλγίες και Ημικρανίες

JUSTICIA 118 Βοηθητική επίδραση στην επαναφορά του βιολογικού ρυθμού μετά από υπέρ-ατλαντικό ταξίδι

MAGNOLIA 91 Καλή λειτουργία μνήμης

NICCOLUM 26 Αντιμετώπιση αντιδοτικής δράσης του καφέ

SILICEA 113 Δυσκολίες ύπνου

PRUNUS 44 Προεγχειρητική προετοιμασία

SYMPHYTUM 63 Μετεγχειρητική ταχύτερη ανάρρωση

THIOSINAMINE 90 Ενοχλητικοί θόρυβοι στα αυτά - Γενικότερα κάθε είδους προβλήματα στα αυτιά

VERATRUM 119 Παροξυσμικό αίσθημα ζάλης και περιστροφής, λειτουργικής αιτιολογίας

Όγκοι

THUJA 60 Καλοήθεις όγκοι (κονδυλώματα, όζοι, πολύποδες, υπερπλασίες)

CAULOPHYLLUM 108 Υποθεραπεία ή μετά από θεραπεία για κακοήθεια

CLEMATIS 106 Υπό θεραπεία ή μετά από θεραπεία για εκτεταμένη κακοήθεια (με μεταστάσεις)

1

Κορίτσι 25 ετών είχε πρόβλημα δυσμηνόρροιας από 5ετίας, καθώς και διάφορες φοβίες ιδιαίτερα για σεισμούς οι οποίοι είχαν αναζωπυρωθεί πρόσφατα από κάποια αφορμή. Πήρε το ομοιοπαθητικό σχήμα DROSERA 109 για έναν μήνα. Κατά την διάρκεια των τεσσάρων επομένων κύκλων δεν υπήρχαν συμπτώματα δυσμηνόρροιας. Όμως ταυτόχρονα βελτιώθηκαν και οι φοβίες χωρίς λήψη ειδικού ομοιοπαθητικού σχήματος γι’ αυτές. Άρα, το ομοιοπαθητικό φάρμακο που ο οργανισμός διάλεξε από το ομοιοπαθητικό σχήμα έδρασε ιδιοσυγκρασιακά και βοήθησε συνολικά τον οργανισμό.

2

Γυναίκα 69 ετών ένοιωθε τα τελευταία χρόνια συναισθήματα έντονης καταπίεσης από τον σύζυγο, έντονη συναισθηματική φόρτιση που συχνά ξεσπούσε σε κλάματα, καθώς και συναισθήματα κατάθλιψης και απόγνωσης. Πήρε τα ομοιοπαθητικά σχήματα CROTON TIGLIUM 108, DERRIS PINNATA 101 και ASARUM 86 για δύο εβδομάδες. Μετά το πέρας της θεραπείας η συναισθηματική της διάθεση ήταν βελτιωμένη κατά 80%. Μετά από τρεις μήνες χρειάστηκε να επαναλάβει την αγωγή για άλλη μία εβδομάδα και τα αποτελέσματα ήταν πάλι παρόμοια.

3

Άνδρας 35 ετών, επαγγελματίας ξυλουργός ήταν φοβερά πιεσμένος με το επάγγελμα του, τόσο που εξαιτίας στρεσογόνων καταστάσεων στην δουλειά του παρουσίαζε έντονες και ξαφνικές διαρροϊκές κενώσεις σχεδόν καθημερινά. Πήρε το ομοιοπαθητικό σχήμα ASARUM 86 για 2 εβδομάδες και οι διαρροϊκές κενώσεις υποχώρησαν εντελώς.

4

Γυναίκα 75 ετών παρουσίαζε για αρκετά χρόνια κεφαλαλγίες κροταφικής εντόπισης, άλλοτε αριστερά και άλλοτε δεξιά. Έγινε ιατρική διερεύνηση και ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Δόθηκε το ομοιοπαθητικό σχήμα HYPERICUM 117 για δύο μήνες. Μετά το πέρας της θεραπείας, η μείωση και της συχνότητας και της έντασης των κεφαλαλγιών ήταν πάνω από 70%.

5

Γυναίκα 55 ετών, με γνωστό ιστορικό αυχενικού συνδρόμου, προσήλθε στο ιατρείο με ινιακή αυχεναλγία, επέκταση του πόνου στην ωμοπλάτη και περιορισμό της κινητικότητας του αυχένα. Την συγκεκριμένη χρονική περίοδο είχε έξαρση των συμπτωμάτων τα οποία δεν υποχωρούσαν με συνηθισμένη αντιφλεγμονώδη αγωγή. Έλαβε παράλληλα με την αντιφλεγμονώδη της αγωγή τα ομοιοπαθητικά σχήματα FRAGARIA 114 και BARYTA CARBONICA 95 για δύο εβδομάδες. Μετά το πέρας της θεραπείας παρουσίασε βελτίωση των συμπτωμάτων της σε ποσοστά γύρω στο 60%.

6

Άνδρας 51 ετών παρουσίαζε νυχτουρία, επείγουσα ούρηση, συχνουρία, πάντα με στάξιμο σταγόνα-σταγόνα στο τέλος κάθε ούρησης. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ότι το PSA ήταν φυσιολογικό και στο υπερηχογράφημα παρατηρήθηκε μικρή αύξηση του μεγέθους του προστάτη. Έλαβε τα ομοιοπαθητικά σχήματα POTHOS 74 εναλλάξ ανά εβδομάδα με PODOPHYLLUM 70 για 6 μήνες. Μετά τον 2ο με 3ο μήνα τα συμπτώματα υποχώρησαν σε ποσοστό 60-70% και μετά το εξάμηνο όλα τα συμπτώματα είχαν εξαφανιστεί.

7

Γυναίκα 48 ετών με έρπητα ζωστήρα και έντονο άλγος δεξιού ημιθωρακίου, έλαβε ANGELICA 88, HERACLEUM 93, TUSSILAGO 44. Τρεις εβδομάδες μετά την λήψη της αγωγής και ο πόνος και το εξάνθημα εξαφανίστηκαν πλήρως.

8

Γυναίκα 50 ετών με ιστορικό φλεβικής ανεπάρκειας παρουσίασε αίσθημα κούρασης και βάρους στα κάτω άκρα. Έλαβε PAEONIA 48 και LOLIUM 102. Μετά από λήψη της αγωγής για 4 εβδομάδες τα συμπτώματα εξαφανίστηκαν.

9

Άνδρας 68 ετών, συνταξιούχος στρατιωτικός, παρουσίασε μυϊκούς πόνους στους μηρούς, ιδιαίτερα μετά από το καθημερινό βάδισμα του. Ο εργαστηριακός έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Χορηγήθηκαν MACROTINUM 115 και MAGNESIA MURIATICA 103. Μετά από λήψη της αγωγής για τρεις εβδομάδες οι μυϊκοί πόνοι υποχώρησαν εντελώς και ακόμα και μετά από 2 χρόνια δεν αντιμετώπισε ξανά το ίδιο πρόβλημα.

10

Γυναίκα 43 ετών είχε πρόβλημα με αιμορροΐδες. Μετά από κάθε κένωση οι αιμορροΐδες ήταν εξωτερικές και επώδυνες, όχι πάντα στην ίδια ένταση, αλλά το πρόβλημα ήταν σταθερό και συνεχές, όμως ήπιο και ελεγχόμενο. Σε μια περίοδο έξαρσης, ο πόνος ήταν ιδιαίτερα έντονος, τόσος που ήταν αδύνατον να κάτσει σε οποιανδήποτε καρέκλα. Έλαβε HEPAR SULPHUR 113. Σε 24 ώρες τα συμπτώματα εξαφανίστηκαν πλήρως. Από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια, κατά καιρούς ελάμβανε και άλλα ομοιοπαθητικά σχήματα για διάφορα άλλα προβλήματα, αλλά ποτέ ξανά δεν είχε ενοχλήσεις για αιμορροΐδες.

11

Γυναίκα 48 ετών σε εμμηνόπαυση, παρουσίασε ινομυώματα και αιμορραγίες και νοσηλευόταν επανειλημμένα σε νοσοκομείο. Ένα χρόνο μετά το πρόβλημα εξακολουθούσε να υπάρχει και οι αιμορραγίες συνεχίζονταν. Έλαβε το ομοιοπαθητικό σχήμα FERRUM MURIATICUM 100. Μετά από 1,5 μήνα λήψης της αγωγής, οι αιμορραγίες σταμάτησαν πλήρως, ενώ το υπερηχογράφημα γεννητικών οργάνων έδειξε πλήρη εξαφάνιση των μικρών ινομυωμάτων και μείωση του μεγέθους των μεγαλύτερων.

Πίσω στην Διαχείριση Υγείας

 

Αρχική - Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου - Σύνδεση

Copyright 2016-2023 FZIN LLC ©. All Rights Reserved.